Защита на лични данни

Защита на лични данни
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

С достъпа до сайта Aon.bg, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на сайта Aon.bg, съгласно общите условия и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от общите условия.

 

ОБХВАТ И СЪГЛАСИЕ
 

Настоящата Политика за защита на личните данни ("Политика за поверителност", "Политика") описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани чрез нашия уебсайт Aon.bg, където потребителите могат да участват в дейности, включително но не само да се регистрират и да създадат профил, да публикуват или да разглеждат списъци с онлайн обяви, да комуникират с останалите потребители, да си разменят съобщения и да изпълняват множество свързани функции. Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
С използването на уебсайта, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили вашето съгласие за използването на вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност.
Вие трябва да знаете, че когато кликвате определен линк на нашия сайт или в нашето приложение, бихте могли да бъдете насочени към сайтове и приложения, собственост на други компании извън обслужваната от нас среда, където информацията, която се събира и обработва е извън нашият директен контрол.
Информация за профила: Когато потребителите създават собствен профил в нашия сайт ние изискваме от тях конкретна информация като валиден имейл и парола. Освен това, потребителите могат да предоставят допълнителна информация като име и фамилия, телефонен номер, интереси и свързана информация, включително снимки, които да бъдат публикувани. При определени обстоятелства потребителите, по желание, могат да се свързват един с друг чрез техните профили. Всяка информация, която потребителите публикуват публично е достъпна в профилите им на тяхна отговорност. Трябва внимателно да прецените рисковете, свързани с публикуването на определена лична информация, особено информация, като адрес или точна информация за местоположението ви. Когато потребителят реши да влезе в наш уебсайт, използвайки услуга за удостоверяване от трети страни, като Facebook Connect, може да получим и допълнителна или друга информация, надлежно приета от този доставчик.
Обяви: Ние можем да хостваме информция, включително лични данни и информация за контакти, валидна информация за контакт и парола, необходими за разрешаване на действия на купувача и продавача да разменят съобщения или да комуникират с други потребители. Голяма част от предоставената информация за създаване на профил, може да се изисква за публикуване на обява. Всяка информация, която потребителите споделят в обявите е на тяхна отговорност. Подобно на профилите, потребителите трябва внимателно да преценят рисковете, свързани с предоставянето на определена лична информация, особено на информация като адрес или точна информация за местоположението, публично достъпна в обявата.
Игри, реклами и промоции: Ние можем да събираме лична информация като вашето име и данни за контакт, когато участвате в игри, викторини или други маркетингови промоции, които ние спонсорираме на нашия сайт или на сайтовете на трети страни. Можем също да обработваме информация, необходима за подобряването на ефективността на нашите рекламни кампании, включително какви реклами се разглеждат и кликват в мрежата ни или в сайтовете на трети страни.
Обслужване на клиенти: Когато се свържете с отдела за обслужване на клиенти, можем да съберем необходимата лична информация за вас, необходима да се изпълни вашата заявка и да се свържем с вас за необходими последващи действия. Също така, може да се свържем с вас, като използваме съществуващата информация за връзка с профила, която ни предоставяте за тази цел. Може да събираме и друга информация за комуникацията ни с нашите потребители, например всякакви искания за помощ, направени от нашите клиенти, или всякаква обратна връзка, която потребителите ни предоставят.
Уебсайт и мобилни данни: Можем автоматично да получаваме и да регистрираме информация на нашите сървъри от вашият браузър или мобилно устройство, включително вашият IP адрес, софтуер или хардуер характеристики, страници, които дотъпвате, мобилни идентификатори и други средства или системна информация. Това е приложимо за нашия сайт или по отношение услугите на трети страни .
Добавена информация: Можем да добавим информация към съществуващата вече информация, която поддържаме за нашите потребители, която сме получили законно от наши бизнес партньори или от трети страни.
Не събираме лични данни, които:
разкриват раса или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения
разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.
 2. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ

IP АДРЕС, "COOKIES", МОБИЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ
 

Можем да събираме определена информация чрез технологии като "бисквитки" ("cookies"), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или устройство). "Бисквитките" са малки текстови файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се използват във връзка с "бисквитките". Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб страница или част от уеб страница.
С помощта на "бисквитки" уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. "Бисквитките" се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение. Използваме както постоянни "бисквитки", така и бисквитките за сесиите. Докато постоянните "бисквитки" остават на компютъра ви за по-дълъг период от време, "бисквитките" на сесиите се изтриват автоматично, когато се затвори прозорецът на браузъра.
         Използваме следните типове „бисквитки":

            Сесийни (Cession cookies) – позволяват на уебсайта да свързва действията на потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в сайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Cession cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.

Постоянни (Persistent cookies) - съхраняват се на устройството на потребители между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на потребителя в целия сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запаметени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.

            На първа и трета страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на уебсайта, който е избран за посещение от потребителя. Част от съдържанието в уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез уебсайта. Това са „бисквитки от трети лица". Доставчиците, трети лица са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за cookies.

Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
За да предоставим нашите услуги, ние можем да използваме информацията, която събираме и хостваме за следните цели:
за предоставяне на услуги на потребителите, включително за създаване и управление на потребителските профили, за разрешаване на технически проблеми и за активиране на функции;
за персонализиране на оферти и опит, включително реклами на нашите характеристики и характеристиките на трети страни;
за наблюдаване на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност, както и за управление на трафика на уебсайта;
за свързване с нашите потребители, включително за въпроси, свързани с обслужването, грижа за клиентите или разрешени маркетингови съобщения чрез всички налични комуникационни канали;
за предприемане на научноизследователски инициативи и извършване на анализи за подобряване на услугите ни; и
за да прилагаме нашите Общи условия, включително за борба с измами и злоупотреби
Можем да запазим информацията, която събираме и наблюдаваме в нашата мрежа, само докато е необходимо да изпълним горепосочените цели.


СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да ни окажат съдействие при предлагането на нашите услуги. В този случай те нямат право независимо да използват лична информация, която обработват от наше име и е предмет на условията на тази Политика за поверителност.
Ние си запазваме правото да споделяме информация с частни или публични органи, която ще ни позволи да се борим с измамите и злоупотребите в нашата мрежа, да разследваме предполагаеми нарушения на закона или да се борим с всяко друго предполагаемо нарушение на нашите Общи условия.
Можем да споделяме лична информация със съответните органи, когато това се изисква от приложимото законодателство.
Не даваме под наем и не продаваме лични данни на нашите потребители с несвързани, трети страни, освен ако нямаме специално разрешение на потребителите да го направим. В случай че се реорганизираме или продадем,или разделим нашия бизнес и прехвърлим изцяло или значителна част от нашите активи на нов собственик, личната ви информация може да бъде прехвърлена на купувача, с цел да се даде възможност за непрекъснатост на услугата.
Можем да споделяме някои неидентфициращи данни ("псевдонимизация"), които не идентифицират нашите потребители индивидуално с доставчици на услуги от трети страни, доверени партньори или одобрени изследователи, за да разберем по-добре какви реклами или услуги може да ви интересуват, за да подобрим цялостното качество и ефективност на нашите услуги или техните услуги или да допринесем за академични изследвания, които според нас са от широка обществена полза.
КОНТРОЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Достъп, коригиране и изтриване: Потребители, които са създали потребителски профил, имат достъп да коригират или изтрият предоставената от тях информация. Промените в личните данни или пълното заличаване на регистрацията с лични данни се извършват след получаване на изрична заявка за това, изпратена през формата за контакт. Вие носите отговорност за запазване актуалността на данните, които предоставяте или публикувате в нашата мрежа.
„Бисквитки" : Най-важните настолни и мобилни уеб браузъри (например Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) предоставят контрол, който ви позволяват да ограничите или блокирате настройката на "бисквитките" във вашите системи. Обърнете внимание, че деактивирането на "бисквитките" в браузъра ви за домейни на първа страна (сайтовете, които посещавате активно) или домейни на трети страни (компании, различни от тези, които директно посещавате в мрежата) може да доведе до понижена функционалност в определени случаи.
Избор на трети страни: Някои трети страни, активни на нашия сайт, напр. Google Adwords ви дават възможност да се откажете от събирането и използването на информация за рекламиране въз основа на вашите интереси. Можете да посетите http://www.youronlinechoices.com или http://www.networkadvertising.org, за да научите повече за тази практика и да избирате как този тип информация да бъде събрана и използвана.
БЕЗОПАСНОСТ
Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на данни. Нашите доверени партньори и доставчици на услуги от трети страни се ангажират да управляват информацията в съответствие с нашите изисквания за сигурност и поверителност. Мерките са в съответствие със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработката и вида на данните, които трябва да бъдат защитени.
ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА
Можем да актуализираме тези правила от време на време. Като продължавате да използват услугите ни след този период, вие потвърждавате, че приемате и сте съгласни с последващи актуализации на тази Политика.
Ние няма да ограничим вашите права съгласно настоящата Политика за поверителност без вашето изрично съгласие. Всички промени в тази Политика ще бъдат публикувани на уебсайта и ще влязат в сила от датата, посочена в Политиката.
9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

 

Ако имате въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящата Политиката за поверителност или ако искате да промените или изтриете потребителския си профил, моля свържете се с нас през формата за контакт на сайта - "Контакти"


-    Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.  

 

-    Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на сайта Aon.bg, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира профила или обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил".

- Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка със сайта Aon.bg.

-    В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на   сайта Aon.bg   , приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.